ეს წიგნი ეჭვი არ არის მასში - ჭეშმარიტი გზაა ღვთისმოშიშთათვის; (ბაყარა 2:2)

Surahs(Chapters)